Tag - Rundlarver

Rundlarv - Bilarv - Honungsbi

Rundlarv

Rundlarv kallas en bilarv när den ligger i en cirkel, i botten på vaxkakans celler. Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.