Tag - Rundlarv

Honungsbiets utveckling

Yngel / Yngelstadie

Yngel eller Yngelstadie kallas det under hela honungsbiets larvstadie samt förpuppning fram till ett färdigt bi kryper ut ur sin cell. Inom biodling kan biodlare säga arbetaryngel för...

Rundlarv - Bilarv - Honungsbi

Rundlarv

Rundlarv kallas inom biodling en bilarv i bisamhället, när den ligger i en cirkel, i botten på vaxkakans celler.