Tag - Rosenskära

Biväxter - Rosenskära (Cosmos bipinnatus)

Rosenskära

Rosenskära (Cosmos bipinnatus) är en sommarplanta härstammar från sydvästra USA och Mexiko. Rosenskära blommar rikligt med stora blommor som ger mycket nektar och pollen vilket uppskattas...