Tag - Röd temynta

Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)

Röd temynta

Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin och det blir ofta trångt i de stora, dekorativa blommorna. Både blommorna och bladen kan användas till te. Värde som biväxt...