Tag - Rallarros

Biväxter - Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium)

Mjölkört / Mjölke / Rallarros

Mjölkört, Mjölke eller Rallarros (Epilobium angustifolium) är en av de bättre biväxterna med maxvärden för nektar och pollen. Stora bestånd i vägrenar och på hyggen kan ge biodlare...