Tag - Plastkupa

EPS-kupa - Cellplastkupa - Frigolitkupa - Bikupa - Biodling

EPS-kupa

EPS-kupa, cellplastkupa eller frigolitkupa kallas bikupor av EPS (expanderad polystyren), även kallat cellplast eller frigolit. Fördelen med EPS är att bikupans delar blir lättare att lyfta...

Bikupa / Bikupor - Biodling

Bikupa

Bikupa eller kupa kallas bostaden som biodlaren tillhandahåller för sina bisamhällen. I naturen lever bin oftast i ihåliga träd eller fritt i träden om klimatet tillåter. Den urprungliga...