Tag - Pärleternell

Biväxter - Pärleternell (Anaphalis margaritacea)

Pärleternell

Pärleternell (Anaphalis margaritacea) är en en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad. Nektar- och pollenvärdena är inte höga men pärleterneller är ändå mycket välbesökta...