Tag - Parasit

Bidrottning

Bilus

Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de livnär sig på fodersaft som hon matas med. En drottning med löss störs i sin äggläggning. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och...