Tag - Odlingsramar

Odlingsram

En odlingsram är en speciell ram som används vid drottningodling. Odlingsramar säljs hos biredskapsförsäljarna. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.