Tag - Nektarkällor

Biväxter - Raps (Brassica napus)

Nektarkällor

Viktiga nektarkällor för honungsbin är t.ex. oljeväxter, hallon, klöver, mjölkört, ljung, maskros, fruktträd, sälg, vide, blåbär, lingon, lind, lönn samt honungsdagg från barr- och bladlöss...

Biväxter - Vialer / Vialsläktet (Lathyrus spp.)

Nektarier

Nektarier är organ i blommorna där nektar vanligen produceras.

Bin är blomtrogna (honungsbin)

Bin är blomtrogna

Honungsbin är blomtrogna. Har de flugit in sig på en art av växter fortsätter de oftast med sina besök där så länge den ger nektar eller pollen. Blomtrogenheten är skälet till...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer