Tag - Melilotus officinalis

Biväxter - Gul sötväppling (Melilotus officinalis)

Gul sötväppling

Gul sötväppling (Melilotus officinalis) är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige men förekommer också ibland i norr. Den växer på kulturpåverkad öppen mark som i vägkanter och på...