Tag - Malva spp.

Biväxter - Rosenmalva (Malva alcea)

Malva

Malva, Malvor eller Malvasläktet (Malva spp.) har ca 30 arter varav sex förekommer regelbundet i Sverige. Med höga värden för både nektar och pollen är malvor bra för bin och andra insekter...