Tag - Lychnis viscaria

Biväxter - Tjärblomster (Lychnis viscaria)

Tjärblomster

Tjärblomster (Lychnis viscaria) är vanlig i södra och mellersta Sverige på öppna marker, t ex torrbackar och vägkanter. Tjärblomster är attraktiv för samlande honungsbin, även blommornas...