Tag - Lupin

Biväxter - Lupin (Lupinus spp.)

Lupin

Lupin (Lupinus spp.) odlas som dekorativa trädgårdsväxter i Sverige. I Sverige förekommer Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och sandlupin (Lupinus nootkatensis) förvildade. De förvildade...