Tag - Lapsana communis

Biväxter - Harkål (Lapsana communis)

Harkål

Harkål (Lapsana communis) växer på kulturmark, åkrar, trädgårdar, skogsbryn och ruderatmark. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juli, augusti, september Mer...