Tag - Krokus

Biväxter - Krokus (Crocus spp.)

Krokus

Krokusar (Crocus spp.) odlas som prydnadsväxter i en mängd arter. Krokusens blommor är alltid välbesökta av honungsbin på våren. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 3 Honungsdagg: 0...