Tag - Klintsläktet

Biväxter - Blåklint (Cyanus segetum)

Klint

Klint, Klintar eller Klintsläktet (Centaurea spp.) är ett släkte med omkring 500 arter varav sju arter förekommer regelbundet I Sverige. Blåklint tillhör de vanligaste klintarna i Sverige...