Tag - Klätterhortensia

Biväxter - Klätterhortensia (Hydrangea anomala)

Klätterhortensia

Klätterhortensia (Hydrangea anomala) är en klätterväxt med stora flockar av vita blommor. Klätterhortensian ses ofta full av samlande honungsbin, humlor och andra insekter. Värde som biväxt...