Tag - Kerstin Ebbersten

Vågar inte se sanningen

Även tama honungsbin påverkas av vårt förändrade jordbrukslandskap. Men de påverkas även av vår mänskliga hantering av dem. En intensiv avel och kemikaliehantering i bikupan är ingrepp som...