Tag - Kaustiksoda

Kaustiksoda - Biodling

Kaustiksoda

Kaustiksoda används av biodlare för att rengöra ramar och bikupor och kuptillbehör. Kaustiksoda är frätande och därför ska skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd användas.