Tag - Kaktång

Kaktång - Biredskap - Biodling

Kaktång

Kaktång är ett biredskap som kan underlätta biodlarens arbete med att lossa, lyfta, vrida och undersöka  bikupans ramar. Alla biodlare använder inte kaktång men en del tycker att det är ett...