Tag - Husbi

Bisamhället

Bisamhället

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin/tambin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns en bidrottning som...

Husbi

Husbi kallas inom biodling ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.