Tag - Husbi

Bisamhället

Bisamhället

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns en bidrottning som lägger...

Husbi

Husbi är ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.