Tag - Höstaster

Biväxter - Aster (Aster spp.)

Höstaster

Höstaster (Aster novi-belgii) är en vanlig trädgårdsväxt. På bilden syns ett honungsbi samla pollen i höstaster sent i oktober. Värde som biväxt Nektar: 0 Pollen: 2 Honungsdagg: 0...