Tag - Honungsbinas dans

Binas dans - Ringdans / Vippdans

Binas dans

När ett honungsbi funnit en riklig födokälla är det förstås en fördel om biet kan informera övriga bin i bisamhället om sin upptäckt, i vilken riktning den ligger, hur långt bort, och vad...