Tag - Gasolbrännare

Gasolbrännare - Biodling - Biredskap

Gasolbrännare

Gasolbrännare används inom biodling för att flamma kupmaterial, alltså delar till bikupor (ej av plast). Flamningen görs som en del i rengöring av kupmaterial, för att döda eventuella...