Tag - Gasolbrännare

Gasolbrännare - Biodling - Biredskap

Gasolbrännare

Gasolbrännare används för att flamma kupmaterial, delar till bikupor. Det görs inom biodling för att döda eventuella smittoämnen som kan orsaka bisjukdomar.