Tag - Gasolbrännare

Gasolbrännare - Biodling - Biredskap

Gasolbrännare

Gasolbrännare används inom biodling för att flamma kupmaterial, alltså delar till bikupor. Det görs för att döda eventuella smittoämnen som kan orsaka bisjukdomar.