Tag - Galium album

Biväxter - Stormåra (Galium album)

Stormåra

Stormåra (Galium album) är allmän i nästan hela Sverige och växer ofta i stora mängder på kulturpåverkade marker. Den höga densiteten av blommor kan göra Stormåran till ett bra...