Tag - Fetknopp

Biväxter - Fetknopp (Sedum)

Fetknopp

Fetknoppssläktet (Sedum) är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter. Fetknoppar ger mycket nektar och pollen till samlande honungsbin. Värde som biväxt Nektar: 3 Pollen: 2 Honungsdagg: 0...