Tag - Färger

Märkfärg - Årsfärger

Märkfärg / Årsfärger

För att bidrottningen skall vara lätt att hitta i bikupan så märker biodlaren henne ofta med en färg. Fem olika färger används och med hjälp av dem sätter man samtidigt ett ”årtal” på...