Tag - Fältbi

Biväxter - Ros (Rosa spp.)

Dragbi / Fältbi

Dragbin eller fältbin kallas arbetsbin som samlar nektar, pollen och vatten. Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.