Tag - Drottningcell

Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling

Nöddrottning

Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har blivit utan bidrottning och honungsbina drar upp nya bidrottningar genom att bygga nödceller.

Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling

Nödcell

Nödceller byggs av honungsbin för att dra upp nya “nöddrottningar” om bisamhället blivit utan bidrottning.

Larvning - Drottningodling - Biavel

Larvning

Larvning kallas det inom biodling när biodlare placerar en bilarv i en drottningcell vid drottningodling.

Drottningcell

Drottningcell

Drottningceller är runda och större än vanliga celler i bisamhällets vaxkakor. De används för att mata larver som skall bli bidrottningar. På bilden ovan syns ett vildbygge av en...

Cellkopp

En cellkopp är början till en drottningcell. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.