Tag - Doftspråk

Honungsbin - Doftspråk

Binas doftspråk

Bina luktar med hjälp av antennerna. Dels för att söka reda på näringskällor, dels för kommunikation i bisamhället. Feromoner används i bisamhället på ett sätt så att man kan betrakta det...