Tag - Delning

Avdelningslucka - Biredskap - Biodling

Avdelningslucka

Avdelningslucka är ett biredskap som används inom biodling, för att göra två avläggare i en låda/sarg till bikupa. Fördelar med två avläggare i en låda är att det är smidigt och avläggarna...

Avläggare

Avläggare

Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar bisamhällen. Avläggare görs för att få fler bisamhällen till den egna biodlingen, förhindra svärmning eller förse blivande biodlare med...