Tag - Dahlia

Biväxter - Dahlia (Dahlia spp.)

Dahlia

Dahlia (Dahlia spp.) härstammar från sydamerika. Både människor och pollinerande insekter älskar Dahlian. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 2 Honungsdagg: 0 Blomningstid augusti, september...