Tag - Dagögon

Biväxter - Dagögon (Heliopsis spp.)

Dagögon

Dagögon eller Dagöga (Heliopsis spp.) är en prydnadsväxt som honungsbin gillar. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juli, augusti, september, oktober Mer...