Tag - Cirsium arvense

Biväxter - Åkertistel (Cirsium arvense)

Åkertistel

Åkertistel (Cirsium arvense) är vanlig i nästan hela Sverige, oftast som ogräs, i åkrar, ängar och betesmarker. Som biväxt är åkertistel utmärkt med höga värden för nektar och pollen. Värde...