Tag - Cellkoppar

Cellkopp

Cellkopp är början till en drottningcell i bisamhällen med honungsbin.