Tag - Cellkopp

Cellkopp

En cellkopp är början till en drottningcell. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.