Tag - Brunnäva

Biväxter - Brunnäva (Geranium phaeum)

Brunnäva

Brunnäva (Geranium phaeum) är en trädgårdsväxt som gärna besöks av honungsbin. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juni, juli Mer information Wikipedia Den...