Tag - Bolltistel

Biväxter - Bolltistel (Echinops sphaerocephalus)

Bolltistel

Bolltistel (Echinops sphaerocephalus) är vacker som prydnadsväxt och välbesökt av honungsbin. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juli, augusti Mer information...