Tag - Bollgilia

Biväxter - Bollgilia (Gilia capitata)

Bollgilia

Bollgilia (Gilia capitata) är en mycket bra dragväxt för humlor, bin och fjärilar. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 1 Honungsdagg: 0 Blomningstid juli, augusti, september Mer information...