Tag - Blomtrogen

Bin är blomtrogna (honungsbin)

Bin är blomtrogna

Honungsbin är blomtrogna. Har de flugit in sig på en art fortsätter de oftast med sina besök där så länge den ger nektar eller pollen. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.