Tag - Blåsippa

Biväxter - Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis)

Blåsippa

Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis) växer vanligast i Sveriges lövskogar men odlas ibland som även trädgårdsväxt. Blåsippor kan ge pollen till samlande honungsbin under våren...