Tag - Bikupebotten

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Botten till bikupa

Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor finns med flera olika funktioner. Det finns enkla bottnar med bottnens grundfunktion eller bottnar med spärrgaller, nät eller isolering...