Tag - Bergklint

Biväxter - Bergklint (Cyanus montana)

Bergklint

Bergklint (Cyanus montana) är en klassisk bonde-trädgårds-växt som är mycket populär blomma bland humlor, bin och fjärilar. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 2 Honungsdagg: 0 Blomningstid...