Tag - Befruktning

Biväxter - Sälg (Salix caprea)

Självsteril

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila.

Biväxter - Päron (Pyrus communis)

Självfertil

Blommor som kan befruktas med pollen från egna plantor kallas självfertila.