Tag - Backskärvfrö

Biväxter - Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens)

Backskärvfrö

Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens) är en flerårig ört som förekommer i nästan hela Sverige utom i de nordligaste landskapen. Backskärvfrö ger lite nektar och pollen till hungriga...