Tag - Axveronika

Biväxter - Axveronika (Veronica spicata)

Axveronika

Axveronika (Veronica spicata) är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också sparsamt i andra landskap i Sverige på torr och öppen mark. Axveronika ger mycket nektar med hög...