Tag - Avtäckningsgaffel

Avtäckning

Avtäckning

Avtäckning är ett begrepp som används inom biodling vid honungshantering, där ett tunt skikt av bivax (vaxlock, cellock eller avtäckningsvax) som täcker vaxkakans celler (där bina förvarar...

Avtäckningsgaffel - Biredskap - Biodling

Avtäckningsgaffel

Avtäckningsgaffel är ett biredskap som används inom biodling används för att ta bort vaxlock/avtäckningsvax som bina bygger över cellerna på vaxkakorna i bikupans ramar. Avtäckningsgaffeln...