Tag - Avtäckargaffel

Avtäckningsgaffel - Biredskap - Biodling

Avtäckningsgaffel

Avtäckningsgaffel är ett biredskap som används inom biodling används för att ta bort vaxlock/avtäckningsvax som bina bygger över cellerna på vaxkakorna i bikupans ramar. Avtäckningsgaffeln...