Tag - Avföring

Rensningsflykt

Rensningsflykt

Rensningsflykt eller rensningsflygning kallas det inom biodling när bin i bisamhället flyger ut ur bikupan på våren och tömmer tarmen.

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Utsot

Utsot kallas det inom biodling om ett bisamhälle med honungsbin lämnar avföring på fluster eller ramar i bikupan. Utsot syns som mörka fläckar eller stänk med oregelbunden form inne i...

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Nosema

Nosema apis är ett spordjur som angriper och förstör det vuxna honungsbiets tarmceller, vilket orsakar utsot. Nosema apis som tillhör mikrosporidierna är encelliga organismer som bildar...